Pravidla přepravy zvířat v rámci EU a ostatních zemí

 

* Zvíře musí být označeno mikročipem.

* Zvíře musí mít platný cestovní pas.

* Zvíře musí mít zaznamenanou platnou vakcinaci proti vzteklině ve svém cestovním pase, pokud cílová země neumožňuje vstup nevakcinovaných zvířat.

Datum vakcinace proti vzteklině nesmí být dřívější, než je datum aplikace mikročipu.

Pokud je zvíře očkováno proti vzteklině poprvé, její účinnost vchází v platnost 21-30 dní po její aplikaci, dle nařízení dané země.

* Ošetření proti tasemnicím – Echinakokům (Echinacoccus multilocularis): toto ošetření je nutné pro země jako je Malta, Irsko, Finsko, Velká Británie a další 3.země. Musí být provdeno v rozmetí 24-120h před vstupem do země a zaznamenáno do cestovního pasu zvířete. Účinnou látkou přípravku při odčervení musí být látka Praziquantel.

* Zdravotní prohlídka zvířete: musí být provedena a zaznamenána do pasu 0-48h před samotnou cestou zvířete.

* Zdravotní certifikát (Health Intratrade Certificate): každé zvíře, které je přepravováno za účelem prodeje, musí být během přepravy doprovázeno tímto certifikátem, ten vystaví Vaše krajská veterinární správa.

* Veterinární osvědčení do 3.zemí: toto osvědčení je nutné při cestách do zemí jako je USA, Afrika, Čína a další. Spolu s tímto dokumentem musí být u mnoha destinací zvíře doprovázeno, dovozním povolením či speciálním zdravotním certifikátem, se všemi dokumenty Vám rádi pomůžeme. (tento odstavec vložit jako nový hned pod Zdravotní certifikát)

* V cestovním pase zvířete, u zdravotních záznamů zvířete, nesmí být přepisováno! Razítko potvrzujícího veterináře musí obsahovat jeho jméno, adresu, telefon či email a ideálně jeho ID číslo.

* Prosím, vezměte na vědomí, že přeprava zvířat musí být prováděna pouze přepravci s platnými osvědčeními, která je k přepravě opravňují a vozidly, která jsou schválena veterinárními úřady. V případě kontroly během cesty a případným porušením předpisů neschválenými přepravci se chovatelé vystavují odebráním zvířat do karantény a následným sankcím.

NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA